R O H R F L E X

Email adresa

info@rohrflex.hr

Telefonski broj

+385 (0)35 255 800

Naša lokacija

D. Bazjanca 6, 3500 Slavonski Brod, Hrvatska

  • Pocetna
  • Rohrflex – Metalna fleksibilna crijeva

R O H R F L E X

Telefonski broj

info@rohrflex.hr

Telefonski broj

+385 (0)35 255 800

Naša lokacija

D. Bazjanca 6

R O H R F L E X

METALNA FLEKSIBILNA CRIJEVA

VALOVITE FLEKSIBILNE CIJEVI

Zbog svoje valovite strukture, metalna crijeva su fleksibilna i otporna na tlak.
Crijeva su nepropusna, otporna na temperaturu i koroziju, kao i na uvijanje i koriste se u sljedećim primjenama

 

Za prijenos tekućina i plinova pod tlakom
Kao vakuumska cijev 
Kao ekonomična, fleksibilna veza za apsorpciju gibanja, širenja topline i vibracija

Kada su ispravno konfigurirana, HYDRA metalna crijeva su robusne komponente koje gotovo ne zahtijevaju održavanje s visokim stupnjem sigurnosti u radu i dugim vijekom trajanja.

VALOVITE FLEKSIBILNE CIJEVI

Zbog svoje valovite strukture, metalna crijeva su fleksibilna i otporna na tlak.
Crijeva su nepropusna, otporna na temperaturu i koroziju, kao i na uvijanje i koriste se u sljedećim primjenama

Za prijenos tekućina i plinova pod tlakom
Kao vakuumska cijev
Kao ekonomična, fleksibilna veza za apsorpciju gibanja, širenja topline i vibracija

Kada su ispravno konfigurirana, HYDRA metalna crijeva su robusne komponente koje gotovo ne zahtijevaju održavanje s visokim stupnjem sigurnosti u radu i dugim vijekom trajanja.

SPIRALNO PLETENE FLEKSIBILNE CIJEVI

Prednosti spiralno pletenih crijeva su visoka otpornost na napetosti i transverzalni tlak te kemijska i toplinska stabilnost. Koriste se: 

Kao zaštitno crijevo za svjetlosne vodiče i električne instalacije,
Kao zaštita od prekomjernog savijanja za sklopove valovitog crijeva,
Kao usisno i transportno crijevo za dim, strugotine i granulate,
Kao crijevo za ispušne plinove,
Kao oplet za optimizaciju uvjeta protok
U strojarstvu, tehnologiji mjerenja i upravljanja i medicinskoj tehnologiji.
Za razdvajanje ispušnih sustava automobila i teretnih vozila.

Rohrflex © 2022 - Sva prava pridržana